Forsyningskæden

Strategisk opbygning, udvikling og optimering af forsyningskæden med afsæt i bæredygtige løsninger og ansvarlig produktion. For at sikre fundamentet for din virksomheds fremtidige udvikling og vækst.

Jeg bidrager til at skræddersy en robust, transparent og bæredygtig forsyningskæde med afsæt i jeres produkter og specifikke behov.

Det kan være at i overvejende får produceret i Kina og ønsker at rykke dele eller hele jeres produktion til andre dele af Asien eller tættere på Europa. Måske fordi varerne er blevet for dyre, i ønsker at øge leveringshastigheden eller af bæredygtigheds hensyn. I er måske ikke sikre på hvordan i skal gribe processen an, fortsat sikre produktkvaliteten eller har det nødvendige leverandør netværk til at gøre det på en sikker måde. 

Jeg bidrager med at få lavet en bæredygtig sourcing plan hvor vi identificerer det samlede behov for at optimere produktion/varekøb, hvilke kategorier der med fordel kan produceres andre steder samtidig med at der laves et fundament og en geografisk risiko spredning i det omfang det er relevant.

Måske er der behov for at få kigget jeres interne indkøbsprocesser efter, for at se om noget kan gøres mere effektivt og hurtigere i forhold til jeres kunder. Det kan være jeres kunder i stigende grad efterspørger bæredygtige løsninger og i derfor har brug en mere gennemsigtig leverandørbase for at sikre at i lever op til gældende krav.

Det kan være at et eller flere af ovenstående gør sig gældende for netop jeres virksomhed. Jeg hjælper jer med at identificere fordele og ulemper og udfærdiger sammen med jer en eksekveringsplan for hvordan en optimering skal foregå hvor vi kigger helt konkret på: Hvad vil vi ændre, hvordan og med hvem. Her bidrager jeg gerne med mit brede netværk til at finde nye relevante leverandører og samarbejdspartnere.

Case

En større modevirksomhed fik primært produceret sine varer i Kina og havde spredt sig ud over mange leverandører. De var begyndt at opleve stigende priser samtidig med stadig flere leverings udfordringer, ikke mindst omkring kinesisk nytår.

Løsningen blev en optimering af leverandørbasen. Nye leverandører blev introduceret og varekøbet blev konsolideret hos færre og stærkere leverandører for at få et mere profitabelt samarbejde gennem øget volumen. Leverandørbasen blev opbygget med en større landespredning der i højere grad inkluderede Indien, Bangladesh og Tyrkiet. Det medførte en formindsket risiko, da man ganske vidst havde samlet større varekøb hos færre leverandører, men med en mere hensigtmæssig geografisk spredning.

Resultatet blev en markant styrkelse af leveringssikkerhed og reklamationsniveauet blev nedbragt. Bedre indkøbspriser grundet den øgede volumen og færre forsinkelser gav indtjeningen et mærkbart løft. Virksomheden fik mulighed for at udbyde relevante produkter på endnu skarpere vilkår der hævede omsætningen samtidig med at indtjeningen fulgte med.