VALIRAS

Beskæftiger sig med strategisk sourcing, bæredygtig & ansvarlig forsyningskæde samt produktionsmæssig risikospredning. Opbygning, udvikling og optimering af indkøbsprocessen for at sikre fundamentet for din virksomheds fremtidige udvikling og vækst.

Forsyningskæden

Ønsker du at styrke din indkøbsforretning, få optimeret dine processer og sourcing-platform med afsæt i bæredygtige løsninger og godt købmandsskab?

Jeg bidrager til at skræddersy en robust, transparent og ansvarlig forsyningskæde med afsæt i jeres produkter og specifikke behov.

Læs mere

Bæredygtighed

Bæredygtighed behøver ikke at være dyrt eller betyde højere priser på dine produkter!

Det handler om at sikre et ansvarligt forretningsgrundlag, der tilgodeser miljø og ressourcer samtidig med at det understøtter din virksomheds fremtid.

Læs mere

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi tager skridtet videre, hvor man fokuserer på genanvendelse. Cirkulær økonomi tager afsæt i at designe/udvikle produkterne til genbrug eller genanvendelse af materialer. Intet skal i udgangspunktet gå til spilde, så der skal være mulighed for, at returnere produktet efter brug for, at det kan genbruges, eller materialerne kan genanvendes i nye produkter med et minimum af spild.

Læs mere

Rasmus Christensen

20 års erfaring med strategisk indkøb, bæredygtig sourcing og forsyningskæde optimering fra møbel og modebranchen. Fortid som indkøbsdirektør og mangeårigt medlem af senior management. Omfattende globalt netværk. Solid ledelseserfaring herunder ledelse af ledere og ledergrupper. Adskillige års erfaring med Bæredygtighed og Cirkulær økonomi i modebranchen. Tidligere medlem af Better Cotton Initiative (BCI) fondens steering committee. Holistisk tilgang til værdikæden fra producent til forbruger. Erfaring med at navigere i komplekse projekter og organisationer. Grundlæggende værdier: Respekt og tillid.

Jeg arbejder med jer om at komme ind til kernen af en udfordring eller mulighed, for at få lavet et realistisk afsæt i, hvordan en omstilling kan finde sted. Hvem skal involveres, og i hvilke faser? Virksomheden og organisationen, skal alle arbejde mod samme mål.

Omstilling kan være svær og det er nemmere at acceptere det man ikke er enig i, hvis man forstår grundlaget for beslutningen. Det skal organisationen mærke på en positiv måde. Man kan gå glip af nogle meget væsentlige nuancer og input hvis man vælger ikke at lytte til modstandere af forandringen. Her bidrager jeg med min mangeårige ledelseserfaring.

Jeg hjælper jer med at få afvejet fordele og ulemper, samt at få identificeret helt præcist hvad det vil kræve, så der er det rette grundlag for en beslutning. Når beslutningen er truffet, bidrager jeg til at udfærdige en klar eksekveringsplan samt at klæde relevante nøglepersoner på til opgaven.

I forandringssammenhænge er det nærliggende, at have en vis fokus på udfordringerne ved at ændre tingene som de er. Men lige så ofte bør man stille sig selv spørgsmålet, hvad konsekvensen er ved at lade være.

Proces

Under et uforpligtende opstartsmøde identificerer vi i fællesskab jeres udfordring eller mulighed og afdækker ved samme lejlighed om der er basis for et samarbejde.

Møbel­virksomheden Umage om samarbejdet: