Bæredygtighed

Bæredygtighed behøver ikke at være dyrt eller betyde højere priser på dine produkter.

Det handler om at skabe et bæredygtigt forretningsgrundlag, der tilgodeser miljø og ressourcer samtidig med at det understøtter din virksomheds fremtid.

Adskillige års erfaring med bæredygtighed og cirkulær økonomi i modebranchen. Definering af strategisk overlægger, taktisk platform og effektiv eksekvering. Tidligere medlem af Better Cotton Initiative (BCI) fondens steering committee.

Det er min overbevisning at initiativer og tiltag inden for bæredygtighed skal forankres i forretningsplanen på lige fod med salgsfremmende aktiviteter. Bæredygtighed relaterer sig ikke udelukkende til produkter og kunder men derimod alle aspekter af forretningen.

Ønsker man at være aktiv indenfor bæredygtighed, kræver det integration i den daglige forretningsdrift for at opnå reel effekt. Alternativet bliver ofte ressource krævende projekter, der lever i dele af organisationen, men uden reel forankring i virksomheden. Derfor udebliver effekten og ressourcerne kan syntes spildte.

Et eksempel kunne være:

Jeres virksomhed vil gerne i gang med bæredygtigheds initiativer, enten fordi det er en del af jeres strategi eller ganske simpelt fordi jeres kunder efterspørger det. Det kan også være I allerede er gået i gang men oplever at det er ”Pandoras æske” der åbner sig for jer og det virker uoverskueligt.

Jeg bidrager til at få skræddersyet en plan hvor vi tager afsæt i hvad I primært ønsker at fokusere, på eller hjælper jer med at identificere det, hvis det ikke står helt klart fra starten.

Der er rigtig mange områder man kan tage fat i, så afgrænsning er afgørende for at komme godt fra start. Det udbygger vi så løbende efterhånden som behovet opstår og erfaringerne med at arbejde med områderne vokser i organisationen, samtidig med at den forventede effekt bliver mere håndgribelig.

Den primære stopklods er ofte at det virker uoverskueligt at gå ombord i og kræver ressourcer man i starten ikke helt kan se hvad man får ud af, mens grundstenene bliver lagt. Der er sjældent et hurtig afkast, det er derimod en investering i udvikling af virksomheden og forudsætningen for fremtidig vækst. Derfor er afgrænsningen afgørende, så man hverken bider over for meget eller for lidt i begyndelsen og dermed ikke opnår de forventede resultater.

Case

En tekstilvirksomhed ønskede at gøre sit bomuldsforbrug mere bæredygtigt. Udfordringen var at ved udelukkende brug af økologisk bomuld ville produkterne potentielt blive dyrere og det var kunderne ikke indstillet på. Man oplevede også i nogle af produktionslandene at fiber kvaliteten var en udfordring.

Løsningen blev, ikke udelukkende at fokusere på økologisk bomuld men snarere bæredygtigt bomuld. Det gav mulighed for at bruge bomuld der var dyrket efter bæredygtige principper som minimering af brugen af sprøjtemidler, kunstig vanding m.m. De bæredygtige bomulds alternativer er ikke dyrere end den konventionelt dyrkede bomuld, så det påvirkede ikke udsalgspriserne men gav en mere bæredygtig profil og et mindre skadeligt aftryk. Det krævede tæt samarbejde med leverandørerne at lave omstillingen, da de i nogle tilfælde var nødsaget til at købe bomulden fra andre spinnerier end normalt men det viste sig også at give nogle stordriftsfordele.

Resultatet blev at man inden for det første år havde omdannet sit bomuldsforbrug til at 58% var enten økologisk eller bæredygtigt bomuld certificeret af Better Cotton Initiative (BCI).