Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi tager afsæt i at designe/udvikle produkterne til genbrug eller genanvendelse af materialer. Det er det bæredygtige alternativ til den lineære model hvor man producerer, anvender og smider væk.

I den cirkulære tilgang skal intet som udgangspunktet gå til spilde, så der skal være mulighed for at returnere produktet efter brug, for at det kan genbruges eller materialerne kan genanvendes i nye produkter med et minimum af ressource spild.

Flere virksomheder specialiserer sig i at indsamle og adskille produkter for at optimere genanvendelsen af materialer i videst muligt omfang.

Cirkulær økonomi tilgangen stiller store krav til hele forretningen og i nogen tilfælde en reel nytænkning af arbejdsgange og processer i store dele af værdikæden.

Ønsker I at bevæge jer i denne retning og skabe en mere cirkulær forretningsmodel, bidrager jeg til sammen med jer at analysere og lave en plan for hvad det kræver. Fremgangsmåden i produktudviklingsfasen, samarbejdet med leverandørerne og det videre forløb hele vejen ud til kunder og forbrugere så cirklen sluttes.

Der findes flere fonde og støttepuljer rettet mod små og mellemstore virksomheder inden for cirkulær grøn omstilling.